Friday , December 8 2023

Pan-Buhay: Diyos-diyosan

00 pan-buhay“Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mg utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng dalawang tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang sila’y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito’y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog niya ito nang pino saka binuhos niya sa tubig at ipinainom sa mga Israelita.” Exodo 15-16; 19-20

Noong panahon ni Moises, sa kabila ng maraming himala at biyayang ibinigay ng Diyos sa kanila, nakuha pa ng mga Israelita na magtaksil sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa ginawa nilang gintong imahe ng isang guya. Sa panahon natin ngayon, masasabing marami sa atin ang tulad din ng mga Israelita noon. Kahit di natin pinapansin o namamalayan, mayroon din tayong mga diyos-diyosan sa ating buhay.

Isa sa mga nauunang dinidiyos ng tao ay ang pera o kayamanan. Walang masama sa pera dahil kailangan natin ito upang mamuhay nang maayos. Ngunit may paalala ang Salita nga Diyos sa 1 Timoteo 6:9-10: “Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng mga masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian.”

Ang isa pang pangkaraniwang dinidiyos ay ang kapangyarihan. Katulad din sa pag-ibig sa salapi, ang pag-ibig sa kapangyarihan ang nagtutulak sa tao na gumawa ng katiwalian, gumawa ng masama at mang-api ng kapwa. Pareho din ng pagkagumon sa alak, sugal, droga at iba pang bisyo. Ganito din ang nangyayari sa dumidiyos sa katanyagan. Nauuna ang sarili kaysa sa Panginoon.

Anumang tao o bagay na ating inuuna kaysa sa Diyos ay nagsisilbing diyos-diyosan para sa atin. Maaaring ito ay isang mahal sa buhay o taong iniidolo. Maaari din ito ay ating propesyon o trabaho. Maaari ito ay ang mga ari-arian natin o mga bagay na binibigyan natin ng sobrang pagpapahalaga at panahon tulad ng cell phone, computer, TV, telepono, pag-Facebook, Instagram o Twitter. Ang wika ng ating Panginoon ay unahin Siya at ang lahat ay mapapasaatin. Kapatid, isiping mabuti: may diyos-diyosan ba sa iyong buhay? Sa paggamit mo ng iyong panahon at yaman, Diyos ba ang nauuna?

(Ang PAN-BUHAY ay isang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng panulat tungkol sa ating buhay espirituwal at sa ating Panginoon na tinatawag din nating “Ang Tinapay (Pan) na Nagbibigay-Buhay”)

ni Divina Lumina

About Divina Lumina

Check Also

SMFI urban gardening 1

From adversity to abundance: The triumph of mothers in urban gardening

Some of the KSK farmers tend their urban garden in Sto. Cristo Elementary School The …

SMFI 397 scholar 1

SM Foundation lauds 397 college scholar-graduates  

The SM Foundation (SMFI) celebrates the feat of 397 SM scholars from class 2023, including …

SM Foundation SM Prime 1

From challenges to change: SM Foundation and SM Prime build new school facility in Laguna

The new two-floor school building of Laguna Resettlement Community School features four fully equipped rooms …

Mr DIY Kramer 1

MR.DIY HOLI-DIY Event Shines Bright with Team Kramer at Ayala Malls Feliz
With Exciting Prizes & Meet and Greet with MR.DIY’s Celebrity Endorser

Host Nicolehyala (far left in photo) with Team Kramer Doug, Cheska, Kendra, Scarlett, and Gavin …

SMFI Scholar 1

Education: A leverage for limitless aspirations
SM Foundation’s scholarship program empowers dreams of youth

In a world brimming with boundless possibilities, education serves as a powerful lever that propels …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *